Інформаційна система "Конкурс"

Вступ до вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації

Партнери

Посилання

  • Тут може бути ваше посилання

Вступна кампанія 2011 » Пошук за ключовим словом: імені

Сторінку оновлено 14 вересня 2011 року. Дані надано станом на кінець попередньої доби.
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Військово-юридичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ВДПУ Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Волинський національний університет імені Лесі Українки Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Донецька державна музична академія імені С.С.Прокоф'єва, ДДМА імені С.С.Прокоф'єва Донецький національний медичний університет імені М. Горького Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки, обласний комунальний ВНЗ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, ДНУЗТ Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету, ЖВІ НАУ Житомирський державний університет імені Івана Франка Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Карпатський університет імені Августина Волошина Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, КДАВТ Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Київський інститут соціальних та культурних зв'язків імені святої княгині Ольги Київський університет імені Бориса Грінченка Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого Кримський державний медичний унiверситет імені С. I. Георгiєвського Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ДВНЗ Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, КОГПІ Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Чорноморський державний університет імені Петра Могили Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, НАДПСУ Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, ДВНЗ Севастопольський військово-морський ордена червоної Зірки інститут імені П.С.Нахімова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Львівський національний університет імені Івана Франка Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Національний медичний університет імені О.О.Богомольця Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ДВНЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Рубіжне) Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ДВНЗ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені В.Даля Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Євпаторійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, ЄВ КФ СНУ ім.В.Даля Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха Класичного приватного університету Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Краснодонський факультет інженерії та менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Скадовське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля Ренійський інститут Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля Керченський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного университету імені В.І.Вернадського, КЕГІ ТНУ Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в м. Берегово Закарпатської області НКЦ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в м. Хуст Закарпатської області Севастопольський факультет морського транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Ровеньківський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Старобільський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Стахановський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка НКЦ Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного у м. Ізмаїлі Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Навчально-консультаційний центр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у м.Новодністровську Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Ужгородський заочний факультет Донецької державної музичної академії імені С.С.Прокоф'єва Сімферопольський факультет Донецької державної музичної академії імені С.С.Прокоф'єва Кримський гуманітарний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
© 2008-2011 vstup.info, Міністерство освіти і науки України
Розроблено за сприяння програми USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
ІС "Конкурс" функціонує відповідно до Наказу МОН України № 514 від 11 червня 2008 року
Ідея розробки належить Ярославу БОЛЮБАШУ