800x600|1024x768|1280x1024

Інформаційна система "Конкурс"

Вступ до вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації

Партнери

Посилання

  • Тут може бути ваше посилання

Вступна кампанія 2009 (АРХІВ) » Пошук за алфавітом: Х

Сторінку оновлено 01 березня 2010 року. Дані надано за 2009 рік.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв Харківська державна академія культури Харківська державна зооветеринарна академія Харківська національна академія міського господарства Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківський гуманітарно-педагогічний інститут Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Харківський державний університет харчування та торгівлі Харківський економіко-правовий університет Харківський інститут кадрів управління, ПВНЗ Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Херсонський державний аграрний університет Херсонський державний морський інститут Херсонський державний університет Хмельницький інститут конструювання та моделювання швейних виробів Хмельницький економічний університет, ПВНЗ Харківський національний економічний університет, ХНЕУ Харківський національний медичний університет, ХНМУ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Хмельницький національний університет, ХНУ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Хмельницький університет управління та права Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Херсонський національний технічний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, ХЮІ ХНУВС Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Харківський національний університет внутрішніх справ Харківський інститут бізнесу і менеджменту Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Харківська державна академія фізичної культури Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум», ПВНЗ Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, ПВНЗ Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Харкiвський iнститут управлiння у формі ТОВ Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Харківський факультет Київського національного університету культури і мистецтв Херсонський факультет Київського національного університету культури і мистецтв Харківський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури Херсонський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ
© 2008-2010 vstup.info, Міністерство освіти і науки України
Розроблено за сприяння програми USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
ІС "Конкурс" функціонує відповідно до Наказу МОН України № 514 від 11 червня 2008 року
Ідея розробки належить Ярославу БОЛЮБАШУ